Pastorační rada farnosti

Od 1. května 2011 pracuje nová pastorační rada naší farnosti jako poradní a pracovní orgán faráře. Dle stanov nese spoluzodpovědnost za šíření poselství spásy. Schází se pravidelně 4x ročně + je možnost mimořádných setkání. Mandát má do 30.4.2015

Členové pastorační rady:   P. Václav Dolák
P. Jan Slíva
P. Petr Krajčovič
PhDr. Miloslav Štrych, zvolený farníky
Ing. Josef Poštulka , zvolený farníky
MUDr. Pavel Ingr, zvolený farníky
p. Jakub Dobeš, zvolený farníky odstoupil 15.2.2012
Ing. Zdeněk Pešina, zvolený farníky
p. Blanka Homolová, zvolená farníky
MUDr. Marie Holubová, zvolená farníky
p. Antonín Pavlíček, zvolený farníky
Mgr. Helena Půlkrábková, zvolená farníky
p. Antonín Nádvorník, jmenovaný farářem
p. Marie Málková, jmenovaná farářem
p. Anežka Kynclová, jmenovaná farářem
slečna Ludmila Lněničková, jmenovaná farářem
p. Daniela Rusová, jmenovaná farářem
slečna Jaroslava Tomčániová, jmenovaná farářem
p. Tomáš Vrba, jmenovaný farářem
 Mgr.et Bc. Zlata Čajanová DiS. 


Zápisy z jednání:

6.6.2014

17.1.2014

27.9.2013

25.6.2013

16.2.2013

15.11.2012

8.6.2012

13.1.2012

16.9.2011

29.5.2011 - farní shromáždění  + vyjádření

6.5.2011


 Zápisy z jednání předchozí pastorační rady 2007-2011

4.2.2011

8.10.2010

19.3.2010

15.1.2010

9.10.2009

22.5.2009

9.1.2009

19.9.2008

18.5.2008

7.3.2008

9.11.2007

14.9.2007

8.6.2007

13.4.2007

11.2.2007


Zápisy z jednání předchozí pastorační rady 2003-2006:

10.11.2006

22.1.2006

25.9.2005

24.4.2005

13.2.2005

12.12.2004

19.9.2004

30.5.2004

14.3.2004

18.1.2004

5.10.2003

1.6.2003

6.4.2003

12.1.2003

 

 

 


 Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 13.3.2010

             Zpět

 Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 15.1.2010

             Zpět

 Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 9.10.2009

             Zpět

 Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 22.5.2009

             Zpět

 Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 9.1.2009

Přítomní: o. Václav, M. Holubová, pí. Simonová, pí. Lustyková, Vilém Pavlíček, Jakub Dobeš, p. Poštulka, p. Pavlíček. Omluveni Zdeněk Pešina, pí. Homolová, Václav Půlkrábek.  

Body programu:
1. Zahájení a modlitba

2. Dopis otce arcibiskupa – list členům pastoračních rad farností Arcidiecéze olomoucké
3. Co jsme prožili:
 Požár v červeném kostele, ponaučení, důvod vzniku – sušilo se oblečení kolem kamen, pojištěno není a pravděpodobně ani nebude - vysoká cena (cca. 22 000Kč), pojistit alespoň jeden objekt?
 Poděkování za organizaci Tříkrálového průvodu
 Poděkování Mgr. Bočkovi a Vox Angelorum za doprovod vánočních bohoslužeb
4. Co se chystá:
 22. 2. Neděle dětský karneval
 1. 5. Pouť v Rychnově u studánky
 13. 6. Děkanátní pouť v Jaroměřicích na Kalvárii, není v katedrále, ale do poutních míst děkanátů
 14. 6. Neděle 1. Svaté přijímání
5. Různé:
 Křížové cesty – je možno si vzít v rámci společenství
 Vedení ministrantů – nový vedoucí Miloslav Leksa a Pavel Dřímal
 Úklid kostela – skupinky?
 Farní místnost – využít část stodoly? Předělat na zimní provoz? – ekonomická rada
 Děti – nošení darů – bylo by dobré korigovat
 Zpívání RYSK – před dětskou mší – nechat prostor ministrantům – 10 min. před začátkem mše – opustit sákristii
 Varhaní doprovod při mších ve všední dny – ano či ne, tiché mše nebo oslovit dobrovolníky, Boček jen neděle? – ekonomická rada
Další setkání pastorační rady bude v pátek 20. 3. 2009 na faře.
                                                  zapsal Jakub Dobeš a Vilém Pavlíček  9. 1. 2009                   

Zpět


 Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 19.9.2008

Přítomní: o. Václav, p Nádvorník, M.Holubová, p. Štrych, p. Homolová, p. Simonová, p. Lustyková, p. Luňáčková, p. Ingr, Zdeněk Pešina, Vilém Pavlíček, Anička Pavlíčková, Václav Půlkrábek, omluven Jakub Dobeš.
 

Body programu:
1.Zahájení a modlitba

2. Co jsme prožili: primice, chaloupky, biřmování, pouť, jiřinková slavnost. Bez připomínek

3. Co se chystá:
- ministrantská pouť v Kroměříži 4.10.08

4. Možnost využití farní stodoly k bohulibým akcím pro farníky, nabídka možnosti. Stodola byla letos hodně využita.
 
5. Pastorační plán na podzim 2008:
- výuka náboženství: na faře od 13:15 2.-4.třída, od 14:00 5.-8. třída, na Felberově škole dle domluvy s p. Štrychem. Bylo by vhodné, kdyby se našel někdo, kdo by zajistil dohled na děti na faře.
- příprava na první svaté přijímání, děti 3.-4. třída, bude po mši sv. v Bílém kostele v neděli 5.10., 26.10., 9.11., 30.11., 21.12.
- vzdálená příprava na biřmování či křest (cca 3-4 roky). v sobotu po večerní mši sv. na faře od 19.  do 21. hod., termíny: 27.9., 25.10., 8.11., 22.11., 20.12.
- setkávání nad Biblí v pátky od 19:30 na faře: 3.10., 7.11., 12.12.
- setkávání nad Katechismem v pátky od 19:30 na faře: 26.9., 31.10., 28.11.
- bohoslužby pro děti a mládež: 5.10., 2.11., 7.12. (Mikuláš)
- setkávání seniorů 1. pondělí v měsíci v 15:30
- podzimní duchovní obnova asi 22. nebo 29.11., hledá se přednášející
- pouť do Svaté země od 10. nebo 11.10.
- dušičky: 2.11. v 15 hod. u sv. Jiljí, svatodušičkový týden, poté změny bohoslužeb v pondělí (9 hod. v Bílém kostele)
- advent. 14.12. 3. neděle adventní, P. František Zehnal
- vánoční bohoslužby středa 24.12. 20 hod. USP, 22 hod. Vendolí, 24 hod.Hradec a Svitavy
- tříkrálový průvod 4.1. od 16:30, žehnání koledníkům asi 2.1. v 10 h.

6. Různé:
p. Nádvorník:
- jak zabezpečit hudbu na Vánoce a Nový rok – jednání se sborem Vox angelorum
- požadavek jedné farnice z Lačnova na odvoz na bohoslužby v neděli: bude vyhlášeno v kostele, zjistit zájem
- p. Simonová: rozjímání o lásce z ekumenického setkání s presbyteriány v Praze.

Další setkání pastorační rady bude 16.1.2009 na faře.

zapsal Pavel Ingr  19.9.2008 
                 

Zpět


 Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 18.5.2008

Přítomní: o. Václav, p. Nádvorník, pí. Holubová, p. Štrych, pí. Simonová, pí. Lustyková, p. Poštulka, Zdeněk Pešina, Jakub Dobeš, Vilém Pavlíček, Václav Půlkrábek, pí. Šmídová, pí. Vlčková, pí. Tomšíčková,    omluvení Vašek Kotlář a Pavel Ingr

Body programu:
1. Modlitba a úvodní slovo otce Václava – nastínění toho, co by se mělo řešit

2. Svěcení – 2 varianty programu:
a) pouze na svěcení a zpět do Svitav
b) spojit cestu do Olomouce s výletem…např. návštěva sv. Kopečku, zoo, atd.
Byla vybrána varianta a). 

3. Primice – slovo dostal pan Nádvorník
Průvod:  seznámení s organizací průvodu, jak kdo půjde
hudba půjde uprostřed, bude to Svitavská 12 a bude hrát lurdské Ave Maria
Mše:  seznámení s rozdělením a obsazením sektorů v kostele
hudba – univerzitní sbor z Hradce Králové + Dalibor + sbor z Lanškrouna + při obětním průvodu RYSK
Po mši půjde průvod na faru, pozvaní půjdou do fabriky a zbytek na faru – bude pečené a uzené prase
V 19.30 svátostné požehnání u sv. Jiljí + novokněžské požehnání, hudba RYSK,Te Deum
Organizace primice:
Hlavní organizátor – o. Mgr. Zdeněk Klimeš
Koordinátoři – p. Antonín Nádvorník st., o. Václav Dolák
Liturgie – o. Václav Dolák 
Ministranti – p. Jakub Dobeš
Družičky – pí. Mudr. Marie Holubová, pí. Jana Lustyková
Pořadatelský průvod – p. Ing. David Střítežský
Sakristie – p. Pavlíček st., p. Pavlíček ml.
Pořadatelé v kostele – p. Ing. Antonín Nádvorník ml.
1.pomoc – p. Mudr. Karel Vrba
Koláčky – pí. Mgr. Helča Půlkrábková
Fara – pí. Blanka Šmídová
Moderace stodola – p. PhDr. Miloslav Štrych
Foto, ozvučení, TV – p. Ing. Josef Poštulka
Výzdoba kostel – pí. Jindra Sejkorová
Výzdoba fabrika – pí. Jana Tomšíčková
Kostelník  na požehnání – p. Ing. Josef Půlkrábek
Zvoník věž kostela – p. Ing. Zdeněk Pešina – zvonění při příchodu a odchodu
Cukroví – pí. Jana Vlčková, pí. Blanka Šmídová
Oběd pro hudebníky – Škrancovy – přivezou na faru
Na faře bude při primici 8 velkých pivovarských slunečníků
Hudba ve stodole – p. Kazda z Litomyšle, cimbálovka

4. další akce
22.5. Boží tělo – stromky a připravit boční oltář
25.5. benefiční koncert v červeném kostele (Jesus Christ superstar) v 19.41 hod.
31.5. děkanátní pouť pro rodiny do Rychnova na Moravě a pouť ve farním kostele – mše v
         18 hodin, večer kácení máje po mši svaté
28.6. kněžské svěcení  29.6. primice
18.7. - 20.7. Activ8 na Velehradě – akce pro mladé – světové dny mládeže
19.7. pouť do Olomouce za obnovu rodin a duchovní povolání
31.8. biřmování v 10h.
6.9. jiřinková slavnost 7.9. pouť u sv. Jiljí
13.9. děkanátní pouť na Kalvárii

5. Závěr a požehnání     

                                                                                            zapsal Vilda Pavlíček   21.5.2008
                 

Zpět


 Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 7.3.2008

Přítomní: o. Václav, o. František, p Nádvorník, M.Holubová, p. Štrych, p. Homolová, p. Simonová, p. Lustyková, p. Luňáčková, p. Ingr, p.Poštulka, Zdeněk Pešina, Jakub Dobeš, Vilém Pavlíček, Václav Půlkrábek, omluven Vašek Kotlář.
 

Body programu:
1.Zahájení a modlitba

2. Předání dekretu o členství v pastorační radě Václavu Půlkrábkovi a slib.

3. Co nás čeká:
- velikonoční bohoslužby – bude samostatný rozpis
- malování a úpravy sakristie kostela P. Marie od 7.4., bohoslužby v kostele sv. Josefa, v pondělky u sv. Jiljí
- 30.4. mše sv. v 17. hod. u sv. Jiljí a stavění Máje
- 1.5. slavnost Nanebevstoupení Páně, večer první májová
- 12.5. přednáška ředitele olomoucké charity o adopcích na dálku
- 25.5. benefiční koncert v červeném kostele (Jesus Christ superstar)
- 31.5. pouiť do Rychnova na Moravě a pouť ve farním kostele, večerkácení máje
- 28.6. kněžské svěcení, 29.6. primice
- 31.8. biřmování v 10h.
- 7.9. pouť
-13.9. děkanátní pouť na Kalvárii

3. Různé:
- Zdeněk Pešina: otázka, jestli znovu pořádat farní duchovní obnovu jako vloni. Jistě ano, kdy? –před adventem, příště upřesní. O. Václav připomíná, že se konají pravidelné duchovní obnovy v Koclířově.
- p. Nádvorník: Primice. Začne v 14:30 od kostela sv. Jiljí, průvod do bílého kostela, po primici občerstvení (ve Fabrice pozvaní, u Škranců zpěváci a na faře všichni), zajištění družiček, občerstvení, hudby… Poté v 19:30 požehnání v kostele sv. Jiljí.
- p:Simonová: pojede na svěcení autobus?  Ano

4. Závěr a požehnání

5. Prohlídka přístavby stavby toalet u farní stodoly.

Další setkání pastorační rady bude 23.5.2008 v 19. hodin na faře.
                                                                                                             zapsal Pavel Ingr  12.3.2008
                 

Zpět


 Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 9.11.2007

Přítomní: o. Václav, o. František, p Nádvorník, M.Holubová, p. Štrych, p. Homolová, p. Lustyková, p. Ingr,Vilém Pavlíček, Václav Kotlář, Jiří Stloukal
 
Body programu:

1.Zahájení a modlitba za zemřelé

2. Co nás čeká:
- 25.11. výročí úmrtí P.Straky
- 2.12. první neděle adventní: po dopolední mši sv. mikulášská, odpoledne adventní koncert a rozsvěcení stromu na náměstí (pořádá město)
- 9.12. druhá adventní neděle, přijede schola z Dolního Újezda
- 10.12. koncert k poctě sv. Mikuláše (blíže neznámo)
- 15.12. koncert ke cti P. Marie
- bohoslužby na Vánoce – bude vydán rozpis
- od 2.1. Tříkrálová sbírka, žehnání koledníkům a svěcení kříd
- 6.1. Tříkrálový průvod
- primice 29.6.2008 – neděle odpoledne dá-li Bůh. Zatím není představa o konkrétní podobě, bude probráno se Zdeňkem. Příští jednání pastor. rady 11.1. bude věnováno přípravě

3. Různé:
- o. Václav pro informaci: vyčištění a naladění varhan: mělo by se provádět 1x za cca 10 let, cena 120-150tisíc Kč, možná příští rok (před primicí?) – finance dle vyjádření ekon. rady. Dále požadavek sboru Vox Angelorum na instalaci několika mikrofonů na kůr. Negativní ohlas PR.
- Vilém Pavlíček: nabízí návštěvu Mikuláše v rodinách.
- 26.12. vánoční pásmo v kostele,
- 26.1. karneval tentokrát v Bílém domě.

4. Závěr a požehnání

5. Prohlídka obdivuhodného díla přístavby stavby toalet u farní stodoly.

Další setkání pastorační rady bude 11.1.2008 v 19. hodin na faře, jsou zváni všichni, kteří se chtějí účastnit příprav primice.

zapsal Pavel Ingr  13.11.2007

zapsal Pavel Ingr  13.11.2007
                 

Zpět


 Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 14.9.2007

Přítomní: o. Václav, o. František, p Nádvorník, M.Holubová, p. Poštulka, p. Štrych, p. Simonová, p. Homolová, Antonín Pavlíček, p. Lustyková, sl. Vorbová, p. Pešina, sl. Pavlíčková, Václav Půlkrábek, Jakub Dobeš,sl. Ráciková, p. Ingr,
 
Body programu:
1.Zahájení a modlitba

2. Přečten a připomínkován dopis: odpověď otci arcibiskupovi na jeho požadavek zhodnotit aktivity farnosti ve 3 oblastech (zapojení dalších do života farního společenství, péče o děti a mládež a vzdělávání).

3. Duchovní obnova v naší farnosti. Představen plán bohoslužeb a přednášek, sl. Vorbová

4. Úklid kostela: návrh vytvořit další skupinky, možnost úklidu i jindy než ve četvrtek dopoledne. Vyhlásí se v kostele a uvidíme, jaký bude zájem.

5. Co jsme prožili:
- první svaté přijímání, jáhenské svěcení, modlitby před nemocnicí, tábory, jiřinková slavnost.

6. Co nás čeká:
- dušičky: 2.11. setkání u kříže na hřbitově, 4.11. dušičková pobožnost a žehnání hrobů. Po dušičkovém týdnu opět přesun pondělních bohoslužeb do farního kostela v 9 hod.
- sv. Mikuláš: v kostele 2.12.
- tříkrálový průvod: 6.1.

7. Připomínky a návrhy:
- sl. Vorbová: místo ní bude od příště v pastorační radě Vašek Půlkrábek
- p. Nádvorník: příště se už budeme muset zabývat organizací primice. Svěcení bude 28.6. v Olomouci. Otázkou je, kdy bude primice (v den svěcení odpoledne?, v neděli poté?, jindy?) - nejvíce záleží na Zdeňkovi


8. Závěr a požehnání


Další setkání pastorační rady bude 9.11.2007 v 19. hodin na faře.

zapsal Pavel Ingr  15.9.2007
                 

Zpět


 Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 8.6.2007

Přítomní: o. Václav, o. František, p Nádvorník, M.Holubová, p. Poštulka,,Vilém Pavlíček, Antonín Pavlíček, p. Lustyková, sl. Vorbová, p. Pešina, Jakub Dobeš, p. Kotlář, p. Ingr, p. Machát, manželé Blahutkovi.
Omluvení: p. Homolová 

Body programu:
Zahájení a modlitba

1. Přečten zápis z minulé pastorační rady

2. Co jsme prožili:
- divadlo dětí a mládeže: velmi pěkné
- kácení máje: záznam z divadelního představení, lepší by bylo na živo
- pouť na Kalvárii. Positivně hodnoceno, snad organizační problémy
- pouť v Javorníku: malé zapojení obyvatel
- slavnost Těla a Krve Páně

3. Co nás čeká:
- 9.6. charitní poděkování koledníkům. Problém byl v tom, že současně měly být i Sluníčka. Na příště je nutno zlepšit komunikaci a koordinaci akcí. Zazněl názor, že by se ve sbírce měli více angažovat zaměstnanci Charity.
- 10.6. první svaté přijímání
- 16.6. jáhenské svěcení. Autobus nebude
- 23.6. farní výlet dětí do Lanškrouna
- 4.7. koncert na Velehradě - možnost i pro nevěřící či hledající
- další prázdninové akce: Akademické týdny, Charismatická konference, poutě a akce v Koclířově, setkání mládeže v Táboře
- 1.9. Jiřinková slavnost a pouť u sv. Jiljí (mše sv. v 16 hod.) Otázka vstupného, o. Václav navrhuje dobrovolné, p. Nádvorník navrhne na jednání KDU, která akci pořádá
- 8.9. posvěcení kostela sv. Josefa
- odpověď na dopis otce arcibiskupa po prázdninách. Koordinace M. Holubová.

4. Připomínky a návrhy:
- přečteny podněty z národního fóra mládeže
- jedním z požadavků otce arcibiskupa je vzdělávání. První pátek v měsíci je setkání nad Katechismem, plánuje se setkávání nad Písmem, otázka zdali spíše přednáška nebo čtení s rozjímáním.
- duchovní obnova bude v sobotu 22.9., zajišťuje M. Vorbová
- M. Holubová: poděkování družičkám a paní Bohdálkové. Navrhuje, aby se v ohláškách říkalo, že v pátek bývá adorace.
- V. Kotlář: připomínka váznoucí aktualizace internetových stránek. Je zde prostor pro příspěvky
- trvají brigády na faře, brigádníci jsou vítáni

5. Závěr a požehnání

Další setkání pastorační rady bude 14.9.2007 v 19. hodin na faře.

                                                                                            zapsal Pavel Ingr  8.6.2007
                 

Zpět


Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 13.4.2007

Přítomní: o. Václav, o. František, p Nádvorník, p. Homolová, dr. Holubová, p. Ingr, Vilém Pavlíček, Antonín Pavlíček, Anna Pavlíčková,  p. Simonová, p. Lustyková, sl. Vorbová, Jakub Dobeš, Ondřej Poštulka.
Omluvení:p. Poštulka, p. Pešina, p. Kotlář

 
Body programu:
1.Zahájení a modlitba

2. Přečteno poselství o. arcibiskupa členům pastoračních a ekonomických rad (viz příloha)

3. Co jsme prožili:
- Karneval. Bylo hodně dětí a málo místa, příště v jiných prostorách (Bílý dům nebo Fabrika, pokud bude hotová)
- Velikonoce. Potřeba ujasnit způsob zvonění při Gloria a pokud možno „zpívatelné“ Aleluja. Poděkování organizátorkám agapé.
- Pouť do Olomouce a forum mládeže – příště více lidí.

3. Co nás čeká:
- 30.4. stavění máje a pálení čarodějnic, setkání farnosti. Mše svatá u sv. Jiljí v 16. hod., program pro děti zvlášť
- 1.5. dopoledne mše svatá a v 18. hod. první májová. Družičky neděle a čtvrtek (p. Lustyková, dr. Holubová)
- 26.5. kácení máje + vigilie Seslání Ducha sv., 16. hod. mše sv. u sv. Jiljí, opékání prasete.
- 27.5. děkanátní pouť na Kalvárii do Jaroměřic + Den pro rodinu (program připravují v Mor. Třebové). Mše sv. ve Svitavách 7:30 u sv. Josefa a 16:30 v ústavu, májová v 18. hod. V Jaroměřicích mše sv. v 10:30. Otázka dopravy – autobusem nebo auty – zjistí se zájem o autobus, jinak auty
- 31.5. pouť ve farním kostele. Mše sv. v 9 a 18. hodin, májová??
- 7.6. svátek Těla a Krve Páně
- 9.6. charitní poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky odpoledne v 14 hod. (divadlo, kouzelník, program pro děti)
- 10.6. první svaté přijímání
- 16.6. jáhenské svěcení
- červnové pobožnosti – v neděli v 18 hod. ve farním kostele.
- prázdninové chaloupky: nabídnout místo i pro jiné (malé) farnosti v děkanátu?

4. Připomínky a návrhy:
- p. Nádvorník: minule se projednávala možnost duchovní obnovy. Zájem ve farnosti je, termín nejspíše v září, asi víkend 22.9.
- Jakub Dobeš: dotaz na stav varhan v kostelích a event. plánované opravy
- p. Nádvorník: jestli by bylo možno nedělní ohlášky vytisknout a dát k dispozici. Je problém v tom, že se tvoří až na poslední chvíli a je obtížné aktuální verzi vytisknout včas. Bude projednáno mezi kněžími.
- p. Nádvorník: upozornění na nedostatek ministrantů v kostele sv. Josefa

5. Závěr a požehnání

Další setkání pastorační rady bude 8.6.2007 v 19. hodin na faře.

                                                                                            zapsal Pavel Ingr  16.4.2007
                 

Zpět


Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 11.2.2007

Přítomní: o. Václav, o. František, p. Poštulka, p. Štrych, p Nádvorník, p. Homolová, dr. Holubová, p. Ingr, Vilém Pavlíček, Antonín Pavlíček, p. Kotlář, p. Simonová, p. Lustyková, sl. Vorbová, p. Pešina, Jakub Dobeš.
 
Body programu:
1.Zahájení a modlitba, předání zbylých jmenovacích dekretů a slib.

2. Jak často se má pastorační rada scházet: ustanoveno že 1x za 3 měsíce + aktuálně dle potřeby, vždy v pátek po mši sv.

3. Co jsme prožili:
- o. Václav: připomínky z volebních lístků: výsledky voleb zveřejněny byly, kandidátka nebyla vytvořena proto, aby se farníci o sebe navzájem více zajímali a něco do voleb vložili
- o. Václav: Poděkování organizátorům tříkrálového průvodu
- p. Štrych: informace o adopci na dálku, p. Homolová připomíná, že adopci organizuje i olomoucká charita (Haiti)
- p. Homolová: Tříkrálová sbírka, letos vydařená díky zapojení více skupinek. 53% vybraných peněz se vrací do místní charity. Je možno je použít i na tzv. „přímou pomoc“. Kdyby někdo věděl o lidech v nouzi, je možno kontaktovat Charitu.

3. Co nás čeká:
- masopust – organizuje mládež
- 23.2. fórum mládeže v Kroměříži, téma solidarita
- 3.3. setkání lektorů
- 17.3. pouť za obnovu rodina kněžská povolání do Olomouce
- svatý týden: Květná neděle jako obvykle, Zelený čtvrtek: mytí nohou, zajistí p. Pavlíček, Bílá sobota, začátek bohoslužeb v 8 hod., žalmy – Milena Vorbová, čtení – p. Pavlíček, agapé: je možnost, pokud by někdo chtěl se sejít, ale spíše se setkání přesune na 30.4. stavění máje
- 15.4. neděle Božího milosrdenství + svátost nemocných. Odpoledne adorace a možnost svátosti nemocných individuálně (aby se neprotahovaly dopolední bohoslužby)
- 30.4. stavění máje a pálení čarodějnic, setkání farnosti
- 1.5. dopoledne mše svatá a v18. hod. první májová. Družičky neděle a čtvrtek (p. Lustyková, dr. Holubová)
- 26.5. kácení máje
- 27.5. děkanátní pouť na Kalvárii do Jaroměřic. Otázka dopravy – auty. Kdo by jel a měl místo v autě, ať dá vědět.

4. Aktuality:
- ekonomika farnosti – je na nástěnkách v kostelích
- p. Nádvormík: vloni oprava střechy stodoly a kaplanky, letos je v plánu vybudování toalet u stodoly. Je třeba opravit i střechu na dalších budovách na faře, pokračovat v opravě zahrady u hřbitovní zdi, dále přípojka vody a dešťový svod v kostele sv. Josefa. Výhledově oprava střechy kostela sv.Jiljí a kostela v Kamenné Horce. Nadále pokračuje generální oprava kostela sv. Josefa.

5. Připomínky a návrhy:
- sl. Vorbová: otázka na možnost víkendové duchovní obnovy nebo exercicií. Je obava z malé účasti. Je třeba zjistit zájem a sdělit o. Václavovi nebo Mileně Vorbové
- p. Kotlář: návrh na pověšení obrazu Božího milosrdenství ve farním kostele .
- p. Ingr: čas bohoslužeb: bude přesunuta pondělní bohoslužba opět na večer? Ano, od  Velikonoc
- dr.Holubová: jak budou křížové cesty? jako vloni – možnost pro společenství, opět v pátek a neděli, bude papír v kostele

5. Závěr a požehnání

Další sezení pastorační rady bude 13.4.2007 v 19. hodin na faře.

                                                                                            zapsal Pavel Ingr  12.2.2007
                 

Zpět


Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 10.11.2006

Přítomní: o. Václav, o. František, p. Machát, p. Hrušková, p. Poštulka, p. Štrych, p Nádvorník, dr. Holubová, p. Ingr, Vilém Pavlíček, omuvena p. Homolová.
 
Body programu:
1.Zahájení a modlitba

2. Co jsme prožili:
- bylo toho za celý rok mnoho. Probíraná témata:
- návštěva o. arcibiskupa 22.10.y K zapamatování 3 základní body (vzdělání, získávání spolupracovníků a zaměření na děti). Oslovitelnost lidí je obecně nízká, nejen v církvi, cestou by mohlo být pořádat akce, na které lidé přijdou.
- Jiřinková slavnost. Bylo by vhodné zavést jen dobrovolné vstupné – ke zvážení organizátorům.

3. Co nás čeká:
- 25.11. 10 let od úmrtní o. Václava Straky, vzpomínková mše sv. bude v sobotu před slavností Krista Krále.
- 3.12. po nedělní mši sv. v kostele Panny Marie přijde Mikuláš
- 10.12. oslaví o. Bohumír jubileum
- Tříkrálový průvod bude asi 7.1. v neděli, organizace podobná jako vloni.
- Tříkrálová sbírka. Vedoucí je Pavel Petr. Je vhodné akci podpořit i osobní účastí.
- 7.1. končí mandát pastorační a ekonomické rady farnosti. Volby se uskuteční v lednu 2007. Byla ustavena volební komise (dr. Holubová, p. Poštulka, p. Ingr), upřesněn obsah volebních lístků.

4. Různé:
- p. Machát: návrh přesunout večerní mše svaté na dřívější termín (17 hod.) kvůli zimě a tmě, zejména pro starší farníky. Není vyhovující pro jiné farníky (zaměstnané). V úterý a čtvrtek je možnost dřívější mše sv. v kapli v ústavu a ve čtvrtek i v 9 hod. ve farním kostele. Nakonec byl přijat návrh v zimním období slavit mše sv. v pondělí v 9 hod., jestli navíc nebo místo večerní mše sv. se poradí kněží. Bude zhodnocena účast.
- p. Nádvorník: oprava fary (střecha stodoly, kaplanky, malování). Pro příští rok: vybudovat sociální zařízení u stodoly. Je malá účast na brigádách.
- o. Václav: poděkování za účast na pastoračních radách.

5. Zakončení

                                                                                            zapsal Pavel Ingr  10.11.2006
                 

Zpět


Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 22.1.2006

Přítomní: členové pastorační rady krom p.Šmídové, p. Kolečkáře, p. Macháta, p. Vodičky, p. Střítezského a o. Bohumíra

Body programu:
1.Zahájení a modlitba

2. Přečten zápis z minulého jednání pastorační rady.

3. Pozvání na setkání s o. arcibiskupem v Mor. Třebové na 9.2.2006 v 17. hod. začíná mší sv. v klášteře. Bude připravena prezentace naší farnosti.

3. Co jsme prožili:
- poděkování všem koledníkům Tříkrálové sbírky od p. Homolové (vybralo se 143 000,-Kč. Z toho pro Svitavskou charitu bude 83 000,-. V celé arcidiecezi se vybralo téměř 16 milionů korun.
- poděkování účastníkům a organizátorům Tříkrálového průvodu.

4. Dva modely farnosti:
 a) všechny služby (úklid, varhaník, kostelník, údžba budov a pozemků) si farnost hradí a najímá síly. b) služby ve farnosti vykonávají dobrovolníci – nutnost angažovanosti. První varianta u nás není možná.

5. Co můžeme společně prožít:
- oslavy 750 let od první písemné zmínky o našem městě: pro nás 3 vrcholy související s našimi kostely:
1. pouť u Panny Marie 14.5., přijede opat Franze, Pavlicova mše.
2. pouť u sv. Jiljí (p. Leo Seewald)
3. 22.10. mše sv. u sv. Josefa s o. arcibiskupem a redemptoristy
- 22.4. pouť farnosti do Olomouce. Bylo by vhodné se zúčastnit.
- 23.4. pomazání nemocných
- 30.4. pálení čarodějnic a navíc stavění máje (jsme mariánská farnost – ke cti Panny Marie)
- týden 17.-23.4. p. Bill ve Svitavách (organizuje Koclířov), je možné, že budou využívat bílý kostel k bohoslužbám, event. přesun farních bohoslužeb do jiného kostela.
- letos nebude první svaté přijímání
- 27.5. setkání farnosti s kácením máje (změna oproti plánu z minula), trvá snaha posílit význam pouti v našem farním kostele.

6. Různé:
- využití autocvičiště: smysluplné pastorační využití není, jsou náklady na údržbu. Bylo doporučeno v souhlase s ekonomickou radou pozemek nabídnout městu k odprodeji.
- úklid kostelů: poděkování všem, kdo se na úklidu podílejí, je snaha o zapojení více lidí, vytvořit skupinky, které se budou střídat?
- stará sakristie ve farním kostele: opět návrhy na využití prostoru: pro večeřadlo, páteční adorace, příprava zpěváků, event. rodiče s dětmi? o. Václav se bude informovat ohledně možností a ceny úprav.
- mládež: zve na Karneval zvířátek 18.2. Další akce: čarodějnice, pletení pomlázek, křížové cesty, děkanátní setkání mládeže před Květnou nedělí, výlet někdy v květnu nebo červnu. Návrh na pořízení dataprojektoru (využití pro akce mládeže, texty písní v kostele, přenosy bohoslužeb…) Vašek Kotlář prozkoumá možnosti.
- další setkání pastorační rady: nejspíše až po prázdninách. Možnost neformálního setkání dříve.

7. Zakončení a modlitba

zapsal Pavel Ingr  29.1.2006
                 

Zpět


Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 25.9.2005

Přítomní: členové pastorační rady krom p.Šmídové, p. Hruškové, p.Šmídové a o. Bohumíra

Body programu:
1.Zahájení a modlitba

2. Přijetí Viléma Pavlíčka za člena pastorační rady místo L. Dobešové, která odstupuje ze studijních důvodů

3. Co jsme prožili
- předprázdninové setkání farnosti – farní den. V tradici se bude pokračovat, nejlepší termín je před prázdninami ve spojení s „pálením školy“.
- pouť a jiřinková slavnost, svěcení varhan v kostele sv. Jiljí

3. Plánované akce:
- bude končit rok farnosti (další rok bude rokem diecéze). V listopadu nebo prosinci bude opět setkání s o.arcibiskupem Graubnerem v Moravské Třebové, kde budou farnosti sdělovat své zkušenosti.
- 6.11. odpoledne bude u sv. Jiljí dušičková pobožnost
- 4.12. nedělní mše sv. pro děti, bude spojena s návštěvou Mikuláše.
- Tříkrálový průvod bude v neděli 8.1.2006
- v roce 2006 slaví naše město 750 let od první písemné zmínky. Je možnost zapojit se do těchto oslav. Předběžně je na květen plánováno setkání kněží a zasvěcených osob u P. Marie, dále setkání rodáků v rámci pouti ke sv. Jiljí. Na říjen budou pozvání o. redemptoristé.

4. Různé:
- nabídka farnosti z německého Finsterwalde k navázání kontaktu, jak reagovat?
- výuka náboženství v roce 2005/06. Platí nový školský zákon, který mění podmínky. Na ZŠ Felberova 1.stupeň ve středu 13:30, 2.stupeň středa 7:15. Ostatní na faře v pátek (13:15 2.-3. třída, 14:00 4.-5. a 6-8. třída. 1x za 14 dní po páteční večerní mši sv. katecheze pro středoškoláky)
- adorační kaple ve farním kostele – návrhy na využití pro děti
- harmonium z kostela sv. Jiljí – co s ním – prodat?, opravit?, využití?
- zahrada v Kamenné Horce. Zatím nepadlo rozhodnutí
- další sezení rady po Novém roce

6. Zakončení a modlitba

zapsal Pavel Ingr  26.9.2005                    

Zpět


Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 24.4.2005

Přítomní: členové pastorační rady krom p. Střítezského, p. Hruškové a o. Bohumíra

Body programu:
1.Zahájení a modlitba

2. Co jsme prožili
- proběhl lektorský kurz, byl jistě velkým přínosem pro farnost

3. Plánované akce:
- 21.5. pouť do Olomouce
- 4.6. výlet pro děti do Častolovic
- 11.6. děkanátní setkání rodin v Jaroměřicích
- 19.6. první svaté přijímání
- začátek června je nabitý, proto se ruší plánovaný výlet do Pohledů
- 25.6. setkání farnosti a pálení školy (začátek v 14:30 mší svatou u sv. Jiljí)
- prázdninové chaloupky – plánují se opět, navíc 3-4 denní akce pro středoškoláky.
- 4.9. pouť ke sv. Jiljí, jiřinková slavnost 3.9. Následující týden 11.9. v 10 hod. žehnání opravených varhan (zástupce z arcibiskupství – bude upřesněno kdo), poté setkání na faře.

4. Různé:
- Zahrada v Kamenné Horce: prodat nebo ponechat? Konkrétní pastorační využití se nenašlo, zatím se prodávat nebude, bude dobře se tam zajet podívat.
- od poloviny června bude kostel sv. Josefa bez stálého varhaníka. Paní Špinlerová příležitostně zastoupí, ale hledá se varhaník; rada rozhodla, že nemusí nutně být věřící.
- 16.6. v 15 hod. na faře je setkání s misionářkou Janou Ungrovou.

5. Zakončení

zapsal Pavel Ingr  3.5.2005      

Zpět


Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 13.2.2005

Přítomní: členové pastorační rady krom p. Střítezského, p. Macháta, sl. Dobešové a o.Bohumíra.

Body programu:
1.Zahájení a modlitba

2. Co jsme prožili
- lektorský kurz – probíhá v Moravské Třebové
- tříkrálový průvod – opět úspěšná akce, do budoucna úvaha o inovacích

3. Plánované akce:
- 6.3. představení dětí, které letos přistoupí k prvnímu sv. přijímání při mši svaté, možnost zapálení svící. Bude cca 12 dětí, potíže jsou s kontaktováním rodičů.
- 19.3. pouť v kostele sv. Josefa, zároveň setkání mládeže arcidieceze před Květnou nedělí ve Šternberku
- 20.3. Květná neděle – průvod opět od mariánského sloupu
- 24.3. Zelený čtvrtek, mytí nohou, bude třeba sehnat 12 mužů
- 26.3. Bílá sobota, obřady Veliké noci začnou v 20:00, poté možnost agapé na faře
- 7.5. 201-leté výročí posvěcení farního kostela – mše sv. dopoledne v 9:30, zároveň významná diecezní pouť ke sv.Janu Sarkanderovi do Olomouce
- 8.5. 316-leté výročí posvěcení kostela sv. Jiljí. nedělní mše svatá v 9:30
- 15.5. Hod Boží Svatodušní
- 21.5. sobota – děkanátní pouť do Olomouce za obnovu rodin a kněžská povolání
- 26.5. Boží Tělo
- 29.5. pouť ve farním kostele (Navštívení P.Marie)
- 12.6. první sv. přijímání
- 5.7. pouť na Velehradě
- 4.9. pouť u sv. Jiljí, plánuje se opět Jiřinková slavnost (řešila se výše vstupného – dobrovolné?). Bude dokončena renovace varhan – bude uspořádán koncert, bude i žehnání varhan, otázka je kdy tyto akce uskutečnit (najednou během pouti nebo zvlášť?)

4. Různé:
- Charita – úspěšná Tříkrálová sbírka, vybralo se 181 tisíc Kč, část bude použita na rozšíření respitní péče ve Světlance o 3 lůžkový pokoj
- mládež – proběhl karneval, plánují se čarodějnice (30.4.) a výlet, o prázdninách opět chaloupky
- křížové cesty, opět příležitost pro společenství – každou neděli
- setkání farnosti, dohoda je koncem školního roku, nejspíše 26.6. odpoledne, spojeno s „pálením školy“
- z iniciativy p. Kolečkáře – pěší pouť ke kapli sv. Víta u Pohledů, nejspíše 5.6. (neděle)
- májové pobožnosti, opět družičky (dr.Holubová)
- vyšlo nulté číslo časopisu pro dívky „In“.
- nadále se hledá varhaník pro kostel sv. Josefa – do června sl. Tomšíčková, v případě nouze pomůže p. Špinlerová

6. Zakončení

zapsal Pavel Ingr  13.2.2005      

Zpět


Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 12.12.2004

Přítomní: členové pastorační rady krom p. Střítezského, sl. Dobešové, p. Štrycha, p Poštulky, o. Bohumíra a o. Františka,

Body programu:
1.Zahájení a modlitba

2. Přijetí p. Homolové do pastorační rady

3. Plánované akce:
- tříkrálový průvod – bude opět se stejným scénářem 9.1. v 16:30
- tříkrálová sbírka – p. Homolová: bude probíhat 4.-10.1., 2.1. při mši svaté v 9:30 bude žehnání koledníků
- Charita – projekty, trvají z loňska: Světlanka, plánuje se rozšíření respitní péče, CHOPS – není smlouva s VZP, klub seniorů. Novým projektem je Poradna pro občany v krizových situacích, povede p. Lněničková. Proběhl koncert pro Světlanku

4. Různé:
- setkání s o. arcibiskupem v Moravské Třebové 4.11., hovořilo se o farnosti, bližší informace jsou v Oldinu č.12
- otevřený dopis Radia Proglas  a studia Telepace k průzkumu zájmu o křesťanský TV kanál v novém digitálním pásmu, bude přečteno v kostele a podpisové archy budou k dispozici
- 20. světový den mládeže bude v Kolíně nad Rýnem
- otevřený dopis Etického fóra ČR o etické výchově na školách, bude oznámeno v kostele
- rok Eucharistie, každou první neděli bude po mši sv. krátká adorace
- kostelník p. Machat bude ze zdravotních důvodů končit službu, bude nutno sehnat náhrady
- žádost o rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů podal i varhaník p. Dobeš, hledá se náhrada
- přes Vánoce budou otevřené kostely, bude nutno zajistit dozor
- 5.2. bude opět karneval pro děti
- p. Nádvorník
- probírala se nabídka města na využití pozemku u hřbitova, zatím není rozhodnuto
- poděkování mládeži za pomoc při pořádání benefičního koncertu pro kostel sv. Josefa

6. Zakončení

zapsal Pavel Ingr  13.12.2004      

Zpět


Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 19.9.2004

Přítomní: členové pastorační rady krom p. Hruškové, p. Střítezského, p. Vodičky, o. Bohumíra a o. Františka, omluvena sl. Dobešová.

Body programu:
1.Zahájení a modlitba

2.Minulé akce
- primice, pouť, jiřinková slavnost. Hodnoceno kladně, byla vyjádřena potřeba dalšího využití prostorů na faře (stodola) – kulturní akce. Bude dokončeno sociální zařízení.

3. Aktuality:
- 18.4. proběhlo sčítání věřících, výsledky. V naší farnosti 410 osob
- odstoupení ředitelky charity, nyní je prozatímní ředitelkou p. Homolová
- farní časopis, nyní nevychází, nejsou lidi
- sportovní den – pořádá mládež ve spolupráci s Junákem 2.10. odpoledne

4. Plánované akce:
- rok Eucharistie od října 2004. Jak jej budeme prožívat. Každý pátek adorace, snaha o větší účast. Návrh na odpolední nedělní požehnání – promyslet.
- Biřmování 16.10. v 10 hodin, o. biskup Hrdlička, 28 biřmovanců
- Dušičky – bohoslužby v dušičkovém týdnu u sv. Jiljí
- setkání ekonomických a pastoračních rad děkanátu 4.11.04 v 17 hodin v Moravské Třebové
- Advent, Mikuláš – kdy bude v kostele – bude upřesněno
- Vánoce, Nový rok - potřeba půlnoční bohoslužby na Silvestra?
                      - betlémské světlo
- Tři Králové 6.1. je čtvrtek, průvod bude 9.1. v 16:30

5. Různé:
- 19.11. benefiční koncert pro kostel sv. Josefa 19.11. v Bílém domě
- návrh konat bohoslužby v nové budově nemocnice – místo zbourané kaple – bude zjištěna potřebnost
- lampionový průvod 11.11.

6. Zakončení

zapsal Pavel Ingr  19.9.2004           

Zpět


Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 30.5.2004

Přítomní: členové pastorační rady krom omluvených p.Hruškové a  sl.Dobešové, p.Štrycha, p.Kolečkáře, p.Špinlerové a o. Čuhela

1. Zahájení, úvodní modlitba

2. Pohled zpět:  
- Setkání rodáků, kněží a zasvěcených osob a oslavy posvěcení kostelů – hodnoceno velmi kladně, jako přiblížení se kořenům farnosti a krok k usmíření.
- opět se řešila latina jako liturgický jazyk, trvají závěry z minule
- připomenutí existence WWW stránek naší farnosti (http://svitavska.farnost.cz)  s novou prosbou o zasílání novinek, pozvánek a čehokoli zajímavého správci stránek.
- Farní charita: Dosavadní ředitelka paní Hrušková k 1.6.04 odchází ze zdravotních důvodů z postu ředitelky, novou ředitelkou je jmenována dr. Holubová. Bylo vysloveno poděkování paní Hruškové za odvedenou práci. Byla zdůrazněna myšlenka, že farní charita má být službou církve potřebným, je třeba ji vnímat jako záležitost celé farnosti. Věřící by se měli více zapojit do charitní činnosti, hovořilo se o možnosti dobrovolné činnosti.
- Oprava fary: poděkování panu Nádvorníkovi za obdivuhodné nasazení při přípravě důstojného prostředí pro oslavu primice, znovu prosba o brigádnickou pomoc. Financování oprav je ze zdrojů nekonkurujících kostelu sv. Josefa, který zůstává prioritou.

2. Plánované akce:
- 10.6. Slavnost Těla a Krve Páně - jako minulý rok, příprava výzdoby kostela a ozvučení
- 13.6. první svaté přijímání
- kněžské svěcení 26.6., pojede autobus
- primice Radka Sedláka 3.7.,
- pouť ke sv. Jiljí, pozván P. Jan Kutáč, možnost uspořádat Jiřinkovou slavnost
- Biřmování 16.10.04

3. Různé
- hovořilo se o potřebě informovat zájemce o služby Církve (svátosti, pohřeb) o podmínkách a možnostech, text na nástěnku je připraven.
- další setkání: nebylo určeno

4. Zakončení

                                                                                                                     zapsal Pavel Ingr 1.6.2004

Zpět


Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 14.3.2004

Přítomní: členové pastorační rady krom omluvené p.Hruškové, a o.Čuhela, hosté

1. Zahájení, úvodní modlitba

2. Předání dekretů o členství v pastorační radě a slib nově jmenovaných MUDr. Marie Holubové a  ing. Davida Střítezského

3. Plánované akce:
* Velikonoce
- setkání mládeže děkanátu 3.4. ve Velkých Opatovicích
- 3.4. svátost smíření od 15 hod. v kostele sv. Josefa
- 4.4. Květná neděle, ve farním kostele i průvod od Mariánského sloupu, mše sv. pro děti
- 8.4. Zelený čtvrtek, mše sv. v 18 hodin, mytí nohou (zajištění 12 mužů – p.Machat), potom možnost adorace v Getsemanech
- Velký pátek, křížová cestav  poledne, večer obřady v 18 hod., poté návrh na celonoční adoraci u Božího hrobu, bude vyhlášeno, pokud bude zajištěn dostatek zájemců
- Bílá sobota, svátost smíření pro děti, které se připravují k prvnímu sv. přijímání, adorace.
- Obřady Veliké noci, začátek ve 20 hodin, po skončení možnost agapé na faře
* Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání 17.4. v Olomouci
* Májové pobožnosti (družičky a básničky, zajistí L. Dobešová a M. Holubová)
* Svátost nemocných 18.4.
* Slavnosti posvěcení farního kostela a kostela sv. Jiljí, viz zápis z minulého setkání PR.
* 21.-23.5. pouť do Mariazell v Rakousku v rámci Středoevropských katolických dnů, možnost účasti (informace P.Dokládal, Koclířov)
* 30.5. Slavnost seslání Ducha svatého, „narozeniny“ Církve, možnost uspořádat setkání farnosti
* 10.6. Slavnost Těla a Krve Páně - jako minulý rok 
* 13.6. první svaté přijímání

4. Různé
- výzva 1 osoby z farnosti na uspořádání petice proti násilí v mediích, návrh byl zamítnut
- dr. Kolečkář: výzva k zakoupení koberců do farního kostela
- reakce na výzvu o. arcibiskupa k založení pobočky MSKA v každém děkanátním městě, zatím nic konkrétního nebylo domluveno
- další setkání bude v červnu, bude upřesněno

5. Zakončení

                                                                                     zapsal Pavel Ingr 14.3.2004

Zpět


Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 18.1.2004

Přítomní: členové pastorační rady krom omluvených p. Špinlerové, p. Hruškové, p. Machata a o. Čuhela, hosté

1. Zahájení

2. Pohled zpět
- Tříkrálová sbírka, bližší zprávu podá p. Hrušková příště
- proběhlo setkání varhaníků a zájemců o liturgický zpěv, nedělní mše svaté ve farním kostele jsou zajištěny vč. zpěvu žalmů
- latinská mše svatá. Bude bývat každý měsíc ve farním kostele. Důvodem je nutnost naučit se latinské ordinarium.

3. Plánované akce: v kalendáři:
- 14.2. masopustní karneval pro děti a mládež
- 27.3. Pochod pro život v Praze
- 3.4. děkanátní setkání mládeže
- velikonoční obřady
- slavnosti posvěcení: 200 let farního kostela 7.5. (mše svatá), 315 let sv. Jiljí 8.5. Oslavy proběhnou 9.5. při nedělní mši sv. ve farním kostele. Na 16.5. je plánováno setkání kněží ze Svitav a okolí (budou pozváni i kněží z Německa), latinská mše svatá. 15.5. bude koncert na částečně opravených varhanách v kostele sv. Jiljí
- 9.5. Den matek - tradiční odpolední setkání, event. kytičku nebo něco maminkám po mši sv.
- 21.-23.5. pouť do Mariazell v Rakousku v rámci Středoevropských katolických dnů, možnost účasti (informace P.Dokládal, Koclířov)
- 10.6. Slavnost Těla a Krve Páně - jako minulý rok
- 13.6. první svaté přijímání
- 26.6. svěcení Radka Sedláka, pojede autobus
- 3.7. primice Radka Sedláka. Z předchozích setkání organizačního týmu již vzešel předběžný program a  potřeby pro zajištění celé akce.

4. Různé
- návrh o pořádání teologických přednášek – bylo doporučeno kontaktovat pobočku ČKA v Litomyšli

5. Zakončení                                                                                   zapsal Pavel Ingr 18.1.2004

Zpět


 Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 5.října 2003

Přítomní: členové pastorační rady (chyběl o. František a o. Bohumír)

Body programu:
1. Úvodní modlitba

2. Co jsme prožili
* prázdninové chaloupky: letos se konaly pro mladší děvčata a pro děti od 5.do 9. třídy, pro příští rok je v plánu organizovat chaloupku i pro mladší kluky
* farní den: velmi úspěšný program, který připravila mládež. Bude dobře, když tato tradice bude pokračovat
* pouť: připomínka k tomu, že v časopise Naše město nebyl uveden začátek poutní mše svaté

3. Středoevropské katolické dny: o. Václav připomněl jejich konání (nejbližší: 26.10. Rakousko, 16.11. Slovensko, 18.1. Polsko). Texty k jednotlivým dnům jsou k dispozici na faře (nebo na internetu). o. Václav by rád, aby hymna Katolických dnů vešla více do povědomí.

4. Plánované akce:
* 12.10. 10 leté výročí sboru Vox Angelorum.  Slavnostní koncert 12.10. v 17. hodin ve farním kostele
* 19.10. Misijní neděle. Také se koná setkání rodičů a dětí, které se chtějí připravovat k prvnímu sv. přijímání
* 1.11. Slavnost Všech svatých, 2.11. odpoledne bude dušičková pobožnost
* 11.11. svátek sv. Martina, padl návrh na uspořádání lampionového průvodu
* 23.11. slavnost Krista Krále - aby bylo znát, že slavíme svého Krále
* 30.11. 1. neděle adventní - svěcení adventních věnců
* 6.12. svátek sv. Mikuláše – v pátek 5.12. mše sv. s Mikulášem, začátek bude v 17 hodin
* Vánoce: betlémské světlo (zajišťují skauti), štědrý den: tradiční pojetí, Štěpánské koledy: budou. Řešilo se otevření kostelů a prohlídka betlémů – farní kostel bude přístupný o svátcích v odpoledních hodinách (bude upřesněno a zveřejněno). Probírala se možnost zveřejnit pozvánky na farní akce v kabelové televizi.
* 28.12. svátek sv. Rodiny – obnova manželských slibů.
* 31.12. Silvestr, mše svatá na poděkování v 16 hodin ve farním kostele, tichá adorace a Te Deum bude v kostele sv. Josefa před půlnocí.
* 1.1. Nový rok – pořad bohoslužeb jako v neděli
* 2.1. požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky – mše sv. v 9:30.  5. Tříkrálová sbírka bude probíhat od 2.1. do 4.1. Paní Hrušková prosí dobrovolníky z řad dospělých i dětí (hlásit se mohou na Charitě do konce října).
* 4.1. Tříkrálový průvod – zajištění programu: pan Štrych + mládež, technické zajištění: p. Nádvorník
* 6.1. Zjevení Páně – mše svatá ve farním kostele
* 14.2. mládež organizuje karneval

5. Postoj farnosti k event. navrácení koleje Redemptoristů: je třeba zhodnotit ekonomický dopad případného navrácení – pověřena ekonomická rada farnosti.

6. Primice Radka Sedláka 3.7.2004: mše svatá dopoledne, odpoledne posezení, bude vytvořen organizační tým vedený o. Václavem.

7. Další sezení pastorační rady: v lednu -  bude upřesněno.

8. Závěrečná modlitba a požehnání.

                                                                                                                   zapsal Pavel Ingr 5.10.2003

Zpět


Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy dne 1.6.2003

Přítomní: členové pastorační rady, krom omluvených p. Štrycha a paní Hruškové, hosté.

Body programu :
1. Úvodní píseň

2. Očekávané události
* První svaté přijímání 22.6. Je již domluveno s rodiči.
* Slavnost Těla a Krve Páně 19.6. Ze strany varhaníků není zajištěn zpěv, přesto bude průvod ven, byly rozděleny úkoly (příprava kaple 17.6. po mši svaté, příprava kostela, zametení květin, zpěv písně „Ježíši Králi“)
* Středevropské katolické dny – o.Václav informoval, že budou, blíže se neprobíralo.
* Jáhenské svěcení 21.6.  Je to velký Boží dar farnosti. Na cestu do Olomouce se přihlásilo asi 40 lidí, většina chtěla jen na svěcení a zpět, výlet na Svatý Kopeček nebude.
* Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 27.6., mše svatá v 17 hodin zaměřená na děti, poté bude akce na zakončení školního roku na autocvičišti.
* Koncert lidí dobré vůle 4.7. na Velehradě.
* Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání 19.7. v Olomouci.
* 11.8. celodenní adorace ve farním kostele
* 31.8. na konec prázdnin dětská bohoslužba? – den předem je na Gruně děkanátní setkání, takže to bude problém – bude dořešeno.
* Pouť u sv. Jiljí v 9:30

3. Společenská místnost na faře
Byly uvedeny konkrétní návrhy na využití místnosti. Přítomní provedli prohlídku stavby s výkladem p. Nádvorníka o možnostech a  plánech adaptace. V současnosti nejsou finanční rezervy na adaptaci sálu, stavba bude probíhat spíše svépomocí v postupných krocích. Hlasovalo se, jestli zachovat stávající dispozici (se sloupy) nebo zbudovat sál, který by šel využít i jako tělocvična – bez sloupů. Byl odhlasován sál bez sloupů.

4. Aktuality z farnosti
* Zahájení provozu ve Světlance.
* Farní časopis – červnové číslo je ve výrobě.

5. Různé
* Pan Nádvorník informoval o vzniku Nadačního fondu pro opravu kostela sv. Josefa.
* Na žádost členů živého růžence se probíraly potíže s fungováním některých skupin. Zároveň bylo zmíněno doporučení Arcibiskupské kurie rozšířit modlitbu o pět desátků Růžence světla. O. Čuhel byl pověřen to promyslet. Setkání členů živého růžence bylo stanoveno na 19.6. (Boží Tělo) po mši svaté.
* Zvonění přede mší svatou. U sv. Jiljí je jen umíráček, u sv. Josefa se zvonívalo (byly problémy s Hotelem Fontána), potom bylo instalováno elektronické zvonění, které se porouchalo, nyní se nezvoní, u P.Marie je jeden malý zvon, který není slyšet. Závěr: mohlo by se znovu zvonit u sv. Josefa.

8. Závěr : Další schůzka pastorační rady bude 14.9.2003 v 18 hod. na faře

7. Závěrečné požehnání.   
                                                                           zapsal Pavel Ingr 1.6.2003

Zpět


 Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy dne 6.4.2003

Přítomní: všichni členové pastorační rady, o. Václav Dolák, hosté.

Body programu:
1. Úvodní modlitba

2. Vyhodnocení minulého období
Masopust: překvapila hojná účast, i lidí nechodících do kostela, je to cesta k nim.

3. Příprava na dobu velikonoční
Setkání mládeže na sobotu před Květnou nedělí na Svatém Kopečku. Ze Svitav a okolí pojede asi 20 mladých.  Program: mše svatá, přednášky, svátost smíření, scénky…
Květná neděle: žehnání ratolestí – v kostele nebo venku (tradice je v kostele, o.Václav pro budoucnost navrhuje žehnání venku a průvod).
Bohoslužby svatého týdne jsou na rozpisu v časopise. Zpívat bude sbor.
Zelený čtvrtek: mytí nohou - řešily se podrobnosti, pan Machat byl pověřen sehnáním 12 mužů.
Bílá sobota: v Bílém kostele od 10 hodin obřady pro katechumeny a zpověď pro děti k prvnímu sv. přijímání, od 12 do 21 hodin rozjímání u hrobu, bude listina s rozpisem. Blíže se liturgie neřešila.
Pondělí velikonoční – probírala se svátost nemocných

4. Další akce
Májové pobožnosti: budou bývat, jak je zavedeno, při mši svaté
Boží hod svatodušní: den vzniku Církve – bylo by vhodné jej společně oslavit – u nás není tradice (jako jinde např. škvařenice), je prostor pro některé společenství podobnou akci zorganizovat
Slavnost nejsvětější Trojice – pouť v Javorníku a první sv. přijímání v Hradci nad Svitavu
Slavnost Těla a Krve Páně: bude ve čtvrtek (v neděli je první sv. přijímání) – probíralo se, jestli půjdeme ven z kostela – půjdeme, dále jestli bude výzdoba – bude, jestli se bude zpívat – mělo by se (problém je venku bez varhan). Začal se probírat stav liturgické hudby v naší farnosti, je manko i v liturgii pohřbů, stav vyžaduje širší řešení – o.Václav pozve na faru lidi, kteří mají o liturgickou hudbu zájem. Padla připomínka o vhodnosti pořídit zpěvníky – zatím nový kancionál nevyšel, až vyjde, bude se uvažovat o koupi.
Jáhenské svěcení Radka Sedláka  21.6. v Olomouci: jistě pojede autobus, blíže se to zatím neprobíralo
První svaté přijímání bude 22.6.

5. Prázdninové akce
Pozvánka na letní pobyt pro rodiny (je v kostele),
sl. Dobešová seznámila s plány mládeže na prázdniny: chaloupky, modlitební festival v Medjugorje, akce v Rajnochovicích. Otec Václav chtěl vyjádření, jestli budou chaloupky považovány za akci farnosti (s její podporou, s převzetím zodpovědnosti), všichni byli pro.

6. Společenská místnost na faře
Je positivní zkušenost s podobnými místnostmi v jiných farnostech, je to příležitost společně žít. Je třeba předem alespoň rámcově vymezit způsob využití, aby podle toho mohly být provedeny stavební úpravy. K problému se vrátíme příště.

7. Charita
Paní Hrušková referovala o tom, že uspěl projekt na využití objektu na Jungmannově ulici (viz farní časopis). Začíná se s úpravami, otevření se plánuje - dá-li Bůh – na začátek května. Prosí o pomoc s přípravou i provozem nového zařízení.

8. Závěr: Další schůzka pastorační rady bude 1.6.2003 v 18 hod. na faře

7. Závěrečné požehnání.

zapsal Pavel Ingr 6.4.2003

Zpět


Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy dne 12.1.2003

Přítomní: všichni členové pastorační rady, o. Václav Dolák, o. František Janíček, hosté.

Body programu:
1. Hymnus k Duchu svatému, krátká modlitba

2. Seznámení se stanovami pastorační rady, práva a očekávání.

3. Vyhodnocení minulého období.
Tři Králové: Akce hodnocena pozitivně, o. Václav děkuje účastníkům a organizátorům. Pro příští roky průvod v předvečer, t.zn. 5.1.(odhlasováno), příprava s větším předstihem.
Tříkrálová sbírka: (p. Hrušková) letos potřetí, výtěžek přes 109 tisíc Kč. Z toho asi 50 tis. bude k dispozici svitavské charitě, 20 tis. na Hospic na sv. Kopečku, zbytek na zahraniční pomoc. Asi 5% na náklady uspořádání sbírky. Letos se zúčastnilo 20 skupin, což je asi 80 lidí, byl problém sehnat ochotné lidi.
Vánoce: Řešilo se nebezpečí rozkradení betlémů, jak je ochránit (posunout dozadu, postavit plůtek kolem) – bude to podnět ekonomické radě k technickému řešení.
Advent: Hodnotily se průvody se svíčkami, velmi pozitivně, zapojili se všichni, bylo by vhodné to udržet jako tradici – lidí čekajících na svého Pána s rozžatými svícemi.
Pouť ke sv. Jiljí: Je zde prostor k pořádání různých akcí, je třeba zjistit, oč by byl zájem ve farnosti, nutné s předstihem dát dohromady lidi, kteří by to organizovali (plakáty na letní slavnosti se tisknou s předstihem).
Dětské mše sv.: Diskutovalo se o tom, kdy a jak často má být – jednou za měsíc nebo každý týden, bude to ještě probráno. Prozatím je závěr: řádná dětská mše svatá vyžaduje přípravu, je to příležitost, aby se děti aktivně zapojily do liturgie (přímluvy, zpěv…), nelze (i z ohledů k ostatním) každý týden. Vhodná je jedna neděle v měsíci, pátek se řadě dětí nehodí (skaut, sbor). Jiné neděle děti nosí dary, je požehnání na závěr. Další možnosti: v neděli zvláštní program pro děti ve staré sakristii v Bílém kostele.
Činnost farní charity: (p. Hrušková) – referovala o činnosti v r. 2002 a o plánech na letošní rok: nadále charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba, navíc nové projekty: Stacionář na Jungmannově ulici  pro osoby s mentálním postižením, pro seniory a 5 lůžek respitní péče. Uvítali by dobrovolníky (návštěvní služba, pomoc při různých akcích).

4. Plánované akce:
Masopust: Mládež by ráda zorganizovala pro děti masopustní veselici. Řešil se vhodný prostor, asi fara nebo divadlo Trám (bude zjištěno), datum asi 2.3.03 odpoledne. Ples pro dospělé byl odmítnut jako nerealizovatelný.
Vznikla diskuse o tom, že není ve farnosti prostor, kde by se mohly pořádat společné akce. Návrh na rekonstrukci stodoly na faře ve víceúčelový prostor (o. Václav).  V diskusi byla vyjádřena potřeba takového místa. p.Machat připomněl havarijní stav kostela sv. Josefa a vidí jeho opravu jako prioritu. V následném hlasování o tom, jestli je rada pro to, aby ve farnosti byly tyto společné prostory bylo z 10 hlasujících 10 pro. Návrh bude předán ekonomické radě.
Křížové cesty -  závěr: bude vhodné zatím zachovat tradici nedělních křížových cest, i když neděle není nejvhodnější den. Dále je prostor v pátek po adoraci přede mší sv. (17:15-18) – pro jednotlivá společenství, která by si mohla cestu připravit. Samozřejmě je možné připravit i nedělní křížovou cestu.
Zelený čtvrtek: Umývání nohou. O. Václav toto liturgické gesto považuje za velmi vhodné. Tradice u nás není, bylo by nutné celou záležitost osvětlit (např. v některém postním kázání) a bude nutno sehnat 12 mužů (papír, kam by se mohli zájemci napsat?).
Obřady Velké noci 19.4.: začátek byl stanoven na 21 hod., návrh o ohni na faře a průvodu do kostela (neujal se).
Ekumenické bohoslužby: 13. a 20.1 v 17 hod.

5. Náměty a připomínky:
o.Václav: je třeba zvážit síly, nevyčerpat se na mnoha akcích
dr. Kolečkář: navrhuje pořádat pochod pro život i v naší farnosti, dále chce zahájit poradenství pro matky v obtížné situaci (kontakt na azylové domy, možnosti adopce…).
Dále se řešila otázka farního občasníku, bude kontaktován Michal Sejkora, jestli by nechtěl se ujmout jeho vydávání.
Vývěska u bílého kostela směrem do náměstí – je ve výrobě.
p.Poštulka: ve farnosti jsou lidé, kteří prošli kurzem přirozeného plánování rodičovství, mohli by se zapojit do přípravy snoubenců, biřmovanců atd. (o.Václav je rád).
p. Nádvorník: nové ozvučení kostela (bezdrátové mikrofony atd.) – je možné oslovit p. Pecku.

6. Závěr: Další schůzka pastorační rady bude 6.4.2003 v 18 hod. na faře

7. Závěrečná modlitba a požehnání .

zapsal Pavel Ingr 12.1.2003

Zpět